Step 1


Besøget


  • Du og din familie eller dit netværk kontakter os og aftaler tid for et besøg her på Skræntskovgaard.
  • Din sagsbehandler eller UU-vejleder fra kommunen er velkommen til at deltage i forbesøget.
  • Vi vil vise Jer rundt og fortælle om Skræntskovgaard og de tilbud, vi har. 

Step 2


Praktik


  • Hvis I synes, at Skræntskovgaard kunne være det rigtige sted for dig, kan du inden opstart komme i praktik 
  • Praktikken afsluttes med en skriftlig evaluering, som udarbejdes af Skræntskovgaard.

Step 3


Godkendelse fra kommunen​


  • Hvis Skræntskovgaard viser sig at være det rette sted for dig, og kommunen godkender din beslutning vil du typisk kunne starte et par dage efter, alt efter situationen. 
  • Du kan selvfølgelig blive optaget som elev i løbet af året, hvis der er ledige pladser.

Bliv elev på Skræntskovgaard


Hvis du vil være elev på Skræntskovgaard, skal du have bevilget en plads af din kommune.